Titta in i verksta´n

Nordins Svets AB befinner sig idag i moderna lokaler på Fårbo Industriområde i Fagersta, med 1700 m2 verkstad och kontor samt 500m2 lager i anslutning till verkstaden. Vi har även en lagerlokal på 800m2 med därtill hörande tomt på 13000 m2

Nybyggnationen som genomförts under 2000-2001, har resulterat i ca 500 m3 större produktionsyta, i första hand för lackering av våra produkter men även för kapning av profiler och balk. Investeringar har gjorts i en lackeringsanläggning på 4x11 m med 10 tons lyftkapacitet.

2002-2003 uppfördes lagerhallar på totalt 500 m2 för att effektivisera hanteringen av material och produkter ytterligare.

Titta runt i våra lokaler med hjälp av en s k "360" graders. För musen över bilden för att titta runt i lokalen. Fler bilder av verkstaden under övrigt.

   Se 360.
   För att kunna se filmen behöver du programmet Quicktime. Här kan du enkelt och utan kostnad ladda ner programmet till din dator.