Historik & framtid

Familjeföretaget Nordins Svets AB var vid starten huvudsakligen ett serviceföretag för stål,- gruv,- och sågverksindustrin i Bergslagen. Den huvudsakliga tillverkningen bestod från början av grovplåt- och stålkonstruktioner samt oljetankar. Nordins Svets AB tillverkade de första liftdumperbehållarna redan i slutet av 50-talet och tillhör således pionjärerna inom denna bransch. Från och med 1969 har containertillverkning och därtill relaterade produkter varit basen i företaget. Under de ca 50 år vi har tillverkat containers har vi fått en mängd erfarenheter och utvecklat unika kunskaper när det gäller produktion av dessa.

Dagligen och i framtiden strävar vi efter att använda våra erfarenheter och kunskaper, vilka i kombination med stor flexibilitet och serviceanda, möjliggör för oss att uppfylla i stort sett varje kunds specifika krav och önskemål.