Baklastarcontainers

 Finns i storlekarna 4 - 10 m3 som standard, täckta och öppna, täckta med lock av plast alternativt stålplåt, kan även erhållas i kombinationsutförande för liftdumper och frontlastar tömmning. 
                            

Täckt 4 m3 utrustad med plastlock för en smidig ock lättsam påfyllning samt en snabb och rationell tömmning då chauffören ej behöver stiga ur och öppna några luckor före innan han backar mot lastbilen.

Fler bilder på varianter
Produktblad i pdf-format med bild och måttskiss


Täckt 4 m3

Dessa containers är i standard utförande möjliga att tömma med liftdumper, men kan även utrustas med tipplucka för mer frekvent tömmning av liftdumperbil då containern ej behöver vändas.

Fler bilder på varianter
Produktblad i pdf-format med bild och måttskiss


Täckt 8 m3 kombinerad med liftdumper

Öppna baklastarcontainers kombinerad med liftdumper.

Fler bilder på varianter

Öppen 7,5 m3 kombinerad med liftdumper

Öppna baklastarcontainers kombinerad med liftdumper.

Fler bilder på varianter

Öppen 10 m3 kombinerad med liftdumper

[object 'blc10' is empty]

[object 'blc11' is empty]